Lojistik Bilgi Yönetimi

• EDI (Elektronik Veri Değişim) ; Müşterimizden stok,sipariş,teslimat vb bilgileri EDI yolu ile almakta veya yollamaktayız.Bu zamandan tasarruf sağlarken tutarlılığı

da artırmaktadır.

• Online stok takibi ve yönetim

• VMI (Tedarikçi Yönetimli Envanter)

• Rut planlama destekli dağıtım ve yönetimi

• Barkod destekli depo ve nakliye operasyonlarında ürün yönetimi

• Web üzerinden teslimat,ürün hareket izlenilebilirliği

• Online sipariş yönetimi