Depolama ve Depo Yönetimi

İşletmelerin gerek hammadde, gerek bitmiş ürünlerinin depolanması,
lojistik süreçler içinde önemli bir yere sahiptir. Depoların maliyet
merkezinden, fırsat merkezine çevrilmesini amaçlayan ULUSAL, sektörel ihtiyaçlara profesyonel
depolama modelleri sunmaktadır.

ULUSAL LOJİSTİK, verdiği depolama hizmetlerinde, yöneylem teknikleri ile deponun yerinin tespitinden,
ihtiyaç duyulan ölçülerde ve gelişmiş insan kaynakları ile yönetilmesine kadar yüksek kalitede modeller
sunmayı hedeflemektedir.

Bir depolama için hayati konular olan, doğru yerde, doğru ölçülerde, doğru yerleşim (layout),
sıkı güvenlik, optimum maliyette işleyen iş süreçleri, çalışanların yüksek kalitede olması, sürekli olarak
eğitilmesi ve performans takiplerinin yapılması titizlikle mühendislik teknikleri ile ele alınmaktadır.

Bu sayede iş ortaklarımızın depolattırdığı ürünlerin tesliminden, siparişin alınıp teslimata kadar geçen
sürede envanter akışının doğru sağlanması, siparişlerin doğru algoritmalarla toplanması, hazırlanması ve
paketlenmesi, sevkıyata hazır edilmesi, sıfır hata prensibi ile %100 doğrulukta depo yönetimin
ve iş süreçlerinde verimliliğinin artışı hedeflenir.

• Müşterinin mevcutta bulundurduğu deponun veya ULUSAL LOJİSTİK bünyesinde kiralayıp,
kullandığı deponun yönetimi,

• Sektörel bazda uygun depo iş süreçlerinin geliştirilmesi ve yönetim tekniklerinin belirlenmesi,

• Lojistik süreçlerin optimizasyonu odaklı bütünsel iş geliştirmenin periyodik olarak sağlanması
ve gelişimin sürekli hale getirilmesi,

• Böylelikle sürekli verimlilik artışının sağlanması,

• Kullanılan depo yönetim ve depolama modelleri ile envanter doğruluk oranında ve sipariş
karşılama hızında % 100 başarının sağlanması,